Gündem

COVID-19’un gençler üzerindeki etkisi ‘kayıp nesil’ riskini artırıyor

Dünya Bankası: COVID-19'un gençler üzerindeki etkisi 'kayıp nesil' riskini artırıyor
Dünya Bankası: COVID-19'un gençler üzerindeki etkisi 'kayıp nesil' riskini artırıyor

Dünya Bankası, COVID-19 salgınının, düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrencilerin eğitimini aksatıp, gelecek kazançlarının düşmesine yol açarak “kayıp nesil” riskini artırdığını açıkladı.

Dünya Bankası, salgının 25 yaş altı gençler üzerindeki etkilerine ilişkin küresel verilerin analiz edildiği "Çöküş ve Toparlanma: COVID-19 İnsan Sermayesini Nasıl Aşındırdı ve Bu Konuda Ne Yapmalı?" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, COVID-19’un gençler üzerindeki etkisinin, "kayıp nesil" riskini artırdığı aktarıldı.

COVID-19 salgınının, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki milyonlarca çocuk ve gencin gelişimini olumsuz etkileyerek yaşam döngüsünün kritik anında beşeri sermayede büyük bir çöküşe neden olduğu belirtilen raporda, salgının çocuklarla gençlerin bilişsel gelişimine ve yaşam boyu kazançlarına zarar verdiği, nesillerin refahı ile ekonomilerin büyümesini tehlikeye attığı kaydedildi.

Öğrenciler eğitim şokları nedeniyle gelecek kazançlarının yüzde 10’una yakınını kaybedebilir

Raporda, bugünün öğrencilerinin COVID-19’un neden olduğu eğitim şokları nedeniyle gelecekteki kazançlarının yüzde 10’una yakınını kaybedebileceği bildirildi.

Salgının okullar ile iş yerlerinin kapanmasına neden olarak insan sermayesini koruyan ve destekleyen hizmetleri sekteye uğrattığı anımsatılan raporda, salgın nedeniyle birçok ülkede okul öncesi eğitim çağındaki çocukların, salgın öncesi gruplarla karşılaştırıldığında, erken konuşma ve okuryazarlık alanında öğrenimlerinin yüzde 34’ünden fazlasını ve matematik öğrenimlerinin yüzde 29’undan fazlasını kaybettiği belirtildi.

Raporda, birçok ülkede okullar yeniden açıldıktan sonra bile 2021’in sonuna kadar okul öncesi kayıtların toparlanma göstermediğine dikkat çekildi.

Bankanın raporunda, çocukların ayrıca, salgın sırasında daha fazla gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar çocuk en az bir tam yıl yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

Okul çağındaki çocuklarda ortalama olarak okulların kapalı olduğu her 30 günde bir öğrencilerin yaklaşık 32 günlük öğrenim kaybı yaşadığı belirtilen raporda, okulların kapanması ve etkili olmayan uzaktan eğitim önlemlerinin, öğrencilerin öğrenmeden mahrum kalmasına ve daha önce öğrendiklerini unutmasına neden olduğu aktarıldı.

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar çocuğun okulların kapanması nedeniyle en az bir tam yıl yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

Salgından önce yüzde 57 seviyesinde olan öğrenme yoksulluğunun bu ülkelerde daha da arttığına dikkat çekilen raporda, 10 yaşındaki çocukların tahmini yüzde 70’inin temel bir yazılı metni anlayamadığı bildirildi.

Raporda, COVID-19’un genç istihdamına da ağır bir darbe vurduğu kaydedilerek, salgın olmasaydı iş sahibi olacak 40 milyon kişinin 2021’in sonunda işsiz kaldığı ve salgının genç işsizlik eğilimlerini kötüleştirdiği aktarıldı.